Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o prywatności

1.Wstęp: Polityka prywatności stosuje się do danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkowników Freemeteo a także do ich zbierania, przetwarzania i zarządzania nimi przez właściciela strony. Niniejsza polityka nie obejmuje relacji pomiędzy użytkownikami Freemeteo a innymi serwisami niebędącymi własnością portalu Freemeteo i niepozostającymi pod żadną formą kontroli z jego strony. Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez użytkownika takiego serwisu będące konsekwencją jego odwiedzania lub korzystania z niego z własnej inicjatywy.

2.Zbieranie i używanie danych osobowych: Freemeteo zbiera dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację przy dwu okazjach:

A. Kiedy użytkownik odwiedza Freemeteo.

B. Kiedy użytkownik subskrybuje jedną lub więcej usług Freemeteo.

W czasie subskrypcji użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu, numer faksu, kraj pochodzenia i adres email. Freemeteo używa tych informacji w celu zapewnienia użytkownikowi usług portalu na poziomie satysfakcjonującym i informowania go o nowościach w ofercie.

3.Poprawa i/ lub usunięcie danych osobowych pozwalających na bezpośrednią identyfikację: Freemeteo daje użytkownikom prawo do usuwania, poprawiania lub aktualizowania danych osobowych za pośrednictwem emaila. Dodatkowo, Freemeteo stawia do dyspozycji opcję czasowego zawieszenia subskrypcji strony.

4.Ujawnienie danych osobowych pozwalających na bezpośrednia identyfikację: Freemeteo gwarantuje, iż nie sprzeda, nie wynajmie ani w żaden sposób nie opublikuje danych osobowych pozwalających na bezpośrednią identyfikację swoich użytkowników stronom trzecim. Freemeteo może ujawnić dane osobowe stronom trzecim tylko w przypadku, gdy użytkownik jasno wyrazi na to zgodę lub jeśli takie ujawnienie jest konieczne, by spełnić jego żądania. Dodatkowo, Freemeteo ujawni dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację, jeśli wymaga tego prawo, w sądzie pod przysięgą lub w sytuacji, kiedy użytkownicy naruszają niniejsza politykę prywatności lub warunki korzystania z serwisu Freemeteo.

5.Ciasteczka: Freemeteo może korzystać z ciasteczek, by zidentyfikować użytkownika przy każdorazowym odwiedzaniu strony i w ten sposób ułatwić mu dostęp do serwisu. Ciasteczka to niewielkie pliki elektroniczne przesyłane przez Freemeteo na dysk twardy użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać opcję akceptowania wszystkich ciasteczek, powiadamiania o ich zapisywaniu lub ich odrzucania poprzez zmianę preferencji wyszukiwarki.

6.Adresy IP: Adres IP użytkownika może zostać zarejestrowany i użyty wyłącznie do celów statystycznych.

7.Ochrona osób niepełnoletnich: Freemeteo z zasady nie zbiera żadnych danych osobowych pozwalających na bezpośrednią identyfikację od osób niepełnoletnich. Niemniej jednak Freemeteo nie jest w stanie zweryfikować prawdziwego wieku użytkowników. Z tego powodu Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie odwiedzające lub subskrybujące stronę. Po otrzymaniu właściwej informacji Freemeteo usunie wszelkie dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikacje osób nieletnich tak szybko, jak jest to możliwe w rozsądnych granicach. Pomimo powyższego oświadczenia Freemeteo zdecydowanie rekomenduje opiekunom, właściwą kontrolę dzieci oraz ich dostępu do Internetu.

8.Zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa danych osobistych pozwalających na bezpośrednią identyfikację: Serwis Freemeteo jest zaangażowany w politykę ochrony prywatnych danych osobowych. Wdrożono zatem mechanizmy mające na celu ochronę danych podawanych nam przez użytkowników. Niemniej jednak Freemeteo nie może gwarantować, że komunikacja nie zostanie nielegalnie podsłuchana lub, że osoby trzecie nigdy nie uzyskają nielegalnego dostępu do danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

9.Zasada rozdzielności: Jeśli jakaś klauzula niniejszej umowy stanie się niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na legalność, ważność ani wykonalność pozostałych klauzul niniejszej umowy w tej jurysdykcji.

10.Język: Językiem umowy jest język angielski. W przypadku konfliktu pomiędzy tekstem angielskim a tłumaczeniem obowiązuje wersja angielska.

11.Zmiana warunków: Freemeteo zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności po poinformowaniu użytkowników. Każde kolejne użycie strony po otrzymaniu takiego zawiadomienia będzie uważane za akceptację tych zmian.

Freemeteo zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności po poinformowaniu użytkowników. Każde kolejne użycie strony po otrzymaniu takiego zawiadomienia będzie uważane za akceptację tych zmian.